Деталізований рахунок

Послуга «Деталiзований рахунок за номер телефону» надає можливiсть отримання вiдомостi, яка вiдображає детальну iнформацiю про всi платнi подiї за номером телефону абонента (дату та час подiї, тривалiсть/об'єм подiї, номера телефонiв, на якi здiйснювалися подiї, тип подiї, вартiсть), якi здiйснювалися протягом календарного мiсяця.

Деталiзований рахунок за номер телефону щомiсячний

Всi контрактнi абоненти мобільного зв'язку Укртелекому можуть отримувати деталiзованi рахунки в електронному виглядi за своєю е-mail адресою або в друкованому виглядi за своєю поштовою адресою на постiйнiй основi - щомiсячно.

Для того щоб отримувати деталiзований рахунок щомiсячний необхiдно замовити послугу «Деталiзований рахунок за номер телефону щомiсячний, паперова копiя» або «Деталiзований рахунок за номер телефону щомiсячний, електронна копiя» вiдповiдно.

Отримання деталiзованого рахунка за номер телефону щомiсячного надасть Вам можливiсть контролювати свої витрати.

Вартiсть послуги:

Плата за активацiю послуги «Деталiзований рахунок за номер телефону щомiсячний, паперова копiя» - 10 грн.

Щомiсячна плата за послугу «Деталiзований рахунок за номер телефону щомiсячний, паперова копiя» - 10 грн.

Плата за активацiю послуги «Деталiзований рахунок за номер телефону щомiсячний, електронна копiя» - 10 грн.

Щомiсячна плата за послугу «Деталiзований рахунок за номер телефону щомiсячний, електронна копiя» - 10 грн.

Тарифи наведенi у гривнях з ПДВ. Додатково утримується збiр до Пенсiйного фонду в розмiрi 7,5% вiд вартостi послуги без урахування ПДВ.

Увага! Плата за активацiю послуги та щомiсячна плата не включенi до вартостi Вашого Пакета послуг.

Юридичним особам для замовлення деталiзованого рахунка необхiдно:

1. Надiслати заяву (на фiрмовому бланку з пiдписом керiвника та печаткою компанiї) на факс Контакт-Центру 044 230-44-40 або звернутися з заявою до фiрмових Центрiв  або Пунктів обслуговування абонентів мобільного зв'язку Укртелекому;

2. У заявi необхiдно вказати:

 • номер Договору (номер особового рахунку (ОР);
 • основний номер телефону мобільного зв'язку Укртелекому на Вашому особовому рахунку;
 • назву компанiї;
 • послугу, яку Ви замовляєте - «Деталiзований рахунок за номер телефону щомiсячний, паперова копiя» або «Деталiзований рахунок за номер телефону щомiсячний, електронна копiя», або «Замiна e-mail адреси для замовленої послуги «Деталiзований рахунок за номер телефону щомiсячний, електронна копiя»*;
 • якщо Ви замовляєте послугу «Деталiзований рахунок за номер телефону щомiсячний, електронна копiя», то необхiдно вказати e-mail адресу, за якою Ви бажаєте отримувати деталiзований рахунок електронною поштою (якщо Ви замовляєте послугу «Деталiзований рахунок за номер телефону щомiсячний, паперова копiя», то деталiзований рахунок буде надходити Вам за тiєю ж адресою, за якою Вам надходить паперовий рахунок за послуги мережi рухомого (мобiльного) зв'язку Укртелекому поштою);
 • контактний номер телефону та контактну особу.

* Якщо Ви вже замовили послугу «Деталiзований рахунок за номер телефону щомiсячний, електронна копiя», але бажаєте змiнити e-mail адресу, за якою Вам надходить деталiзований рахунок, то Вам також необхiдно буде надiслати заяву (на фiрмовому бланку з пiдписом керiвника та печаткою компанiї) на факс Контакт-Центру 044 230 44 40 або звернутися з заявою до фірмових Центрiв  або Пунктів обслуговування абонентів мобільного зв'язку Укртелекому. Заяву необхiдно буде написати, дотримуючись вищенаведених вимог.

У заявi необхiдно буде вказати, що Ви замовляєте послугу «Замiна e-mail адреси для замовленої послуги «Деталiзований рахунок за номер телефону щомiсячний, електронна копiя».

Вкажiть у заявi нову e-mail адресу, за якою Ви бажаєте отримувати деталiзований рахунок електронною поштою.

Якщо Ви вже замовили послугу «Деталiзований рахунок за номер телефону щомiсячний, електронна копiя», але бажаєте змiнити e-mail адресу, за якою Вам надходить деталiзований рахунок, то Вам також необхiдно буде надiслати заяву (на фiрмовому бланку з пiдписом керiвника та печаткою компанiї) на факс Контакт-Центру 8 (044) 230 44 40 або звернутися з заявою до фiрмових Центрiв або Пунктів обслуговування абонентiв мобільного зв'язку Укртелекому. Заяву необхiдно буде написати, дотримуючись вищенаведених вимог.

Замiна e-mail адреси для замовленої послуги «Деталiзований рахунок за номер телефону щомiсячний, електронна копiя» не тарифiкується.

Деталiзований рахунок за номер телефону щомiсячний, електронна копiя буде надiсланий електронною поштою за останньою наданою абонентом e-mail адресою.

Ми гарантуємо вiдправлення деталiзованих рахункiв.

Для отримання додаткової iнформацiї, будь-ласка, телефонуйте за номером 0 800 50 11 88 (з фiксованого номеру Укртелекому) або 11 88 (з мобiльного номеру Укртелекому).

Деталiзований рахунок за номер телефону за запитом

Послуга «Деталiзований рахунок за номер телефону за запитом» передбачає одноразове отримання деталiзованого рахунка за номер телефону за конкретний мiсяць, що минув. Мiсяць за який замовляється послуга, має передувати мiсяцю замовлення, не враховуючи поточний мiсяць.

Всi контрактнi абоненти мобільного зв'язку Укртелекому  можуть отримати деталiзований рахунок за номер телефону за запитом в електронному виглядi за своєю е-mail адресою або в друкованому виглядi особисто в фiрмовому центрi  або пунктi обслуговування абонентiв мобільного зв'язку Укртелекому.

Для того щоб отримати деталiзований рахунок за запитом необхiдно замовити послугу «Деталiзований рахунок за номер телефону за запитом, паперова копiя» або «Деталiзований рахунок за номер телефону за запитом, електронна копiя» вiдповiдно.

Отримання деталiзованого рахунка за номер телефону за запитом надасть Вам можливiсть контролювати свої витрати.

Вартiсть послуги:

Разова плата за послугу «Деталiзований рахунок за номер телефону за запитом, паперова копiя» - 30 грн.

Разова плата за послугу «Деталiзований рахунок за номер телефону за запитом, електронна копiя» - 15 грн.

Тарифи наведенi у гривнях з ПДВ. Додатково утримується збiр до Пенсiйного фонду в розмiрi 7,5% вiд вартостi послуги без урахування ПДВ.

Увага! Разова плата за послугу не включена до вартостi Вашого Пакета послуг.

При замовленнi деталiзованого рахунка за номер телефону за запитом за декiлька мiсяцiв, вартiсть послуги буде дорiвнювати вартостi замовлення послуги за один мiсяць, помноженої на кiлькiсть мiсяцiв, за якi замовляється послуга.

Для отримання деталiзованого рахунка за номер телефону за запитом, паперова копiя Вам необхiдно особисто звернутися з заявою до фiрмових Центрiв або пунктiв обслуговування абонентiв мобільного зв'язку Укртелекому.

Для отримання деталiзованого рахунка за номер телефону за запитом, електронна копiя Вам необхiдно надiслати заяву (на фiрмовому бланку з пiдписом керiвника та печаткою компанiї) на факс Контакт-Центру 044 230 44 40.

У заявi необхiдно вказати:

 • номер Договору (номер особового рахунку (ОР);
 • основний номер телефону мобільного зв'язку Укртелекому на Вашому особовому рахунку;
 • назву компанiї;
 • послугу, яку Ви замовляєте - «Деталiзований рахунок за номер телефону за запитом, паперова копiя» або «Деталiзований рахунок за номер телефону за запитом, електронна копiя»;
 • якщо Ви замовляєте послугу «Деталiзований рахунок за номер телефону за запитом, електронна копiя», то необхiдно вказати e-mail адресу, за якою Ви бажаєте отримати деталiзований рахунок електронною поштою (якщо Ви замовляєте послугу «Деталiзований рахунок за номер телефону за запитом, паперова копiя», то деталiзований рахунок буде наданий Вам особисто в фiрмовому Центрi обслуговування абонентiв  або пунктi обслуговування абонентiв мобільного зв'язку Укртелекому);
 • контактний номер телефону та контактну особу.

Деталiзований рахунок за номер телефону за запитом, електронна копiя буде надiсланий електронною поштою за наданою абонентом e-mail адресою, що буде вказана на час формування деталiзованого рахунка.

Ми гарантуємо вiдправлення деталiзованих рахункiв за номер телефону за запитом, електронних копiй електронною поштою.

Всi контрактнi абоненти мобільного зв'язку Укртелекому можуть отримувати деталiзованi рахунки за номерами телефонiв на постiйнiй основi. Для цього Вам необхiдно буде замовити деталiзований рахунок за номер телефону щомiсячний.

Отримання деталiзованого рахунка за номер телефону щомiсячного забезпечить Вам оперативнiсть та гарантiю контролю своїх витрат.

Для отримання додаткової iнформацiї, будь-ласка, телефонуйте за номером 0 800 50 11 88 (з фiксованого телефону Укртелекому) або 11 88 (з мобiльного телефону Укртелекому).Одеська філія ПАТ «Укртелеком»

Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Одеса, 65026, Коблевська 39