-

i i Utel i λ i i 2009 !


08.01.2009

i ’ Utel i i   ’ «».

31 i 2009  , -   3G   i «», i   U’net 70, U’net 150, U’net 300  1  i-i.

, , — Utel.«»
: 0-800-506-800
: , , 65023, 39


'