Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Верховна Рада України прийняла Hацiональну космiчну програму України.


28.10.2002
Верховна Рада України 24 жовтня прийняла Загальнодержавну (нацiональну) космiчну програму України на 2003-2007 роки.

Нинi дiє Програма, затверджена Законом України "Про Загальнодержавну космiчну програму України на 1998-2002 роки". Для продовження космiчної дiяльностi в Українi i був внесений на розгляд Верховної Ради України вiдповiдний законопроект. Програма дiятиме з 1 сiчня 2003 р.

Основними завданнями програми, зокрема, є: розвиток нацiональної системи спостереження Землi з космосу в iнтересах загальнодержавних потреб у соцiально-економiчнiй сферi, у сферi безпеки та оборони; створення i розвиток засобiв доступу в космос для виконання нацiональних та мiжнародних проектiв, сприяння присутностi вiтчизняних ракет-носiїв на свiтовому ринку транспортних космiчних послуг.

Виконання завдань програми здiйснюватиметься шляхом виконання цiльових космiчних програм. Серед них: "Супутниковi системи телекомунiкацiй" - 23,5 млн. грн. бюджетного фiнансування; "Розвиток наземної iнфраструктури навiгацiйних та спецiальних iнформацiйних систем" - 28,5 млн. грн. бюджетного фiнансування. При цьому, державне фiнансування програми доповнюватиметься iншими джерелами надходження коштiв. Виконавцями програми будуть провiднi пiдприємства, конструкторськi бюро та iнститути космiчної галузi.

Виконання програми дасть змогу забезпечити розвиток нацiональних супутникових систем телекомунiкацiй для збiльшення обсягiв послуг супутникового телефонного зв'язку та телерадiомовлення. Згiдно з програмою також планується створити наземну iнфраструктуру навiгацiйних та спецiальних iнформацiйних систем для потреб оборони i для пiдвищення ефективностi та безпеки функцiонування транспорту, галузей промисловостi та сiльського господарства.


Одеська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Одеса, 65023, Коблевська 39


Зворотний зв'язок