Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Про дiяльнiсть Уряду України щодо розробки державної стратегiї вiдродження i пiдтримки вiтчизняного виробництва


11.12.2002
Про дiяльнiсть Уряду України щодо розробки державної стратегiї вiдродження i пiдтримки вiтчизняного виробництва та розвитку високих наукоємних конкурентоспроможних технологiй йшлося на Днi уряду у Верховнiй Радi України 10 грудня 2002 р.

У своїй доповiдi Мiнiстр промислової полiтики України Анатолiй М'ялиця наголосив, що Україна повинна розпочати перехiд до нової стратегiї промислового розвитку, основою якої може стати Концепцiя державної промислової полiтики України, розроблена Кабiнетом Мiнiстрiв. У цьому документi визначено мету, шляхи i механiзми промислового розвитку до 2011 року.

Прiоритетними галузями виробництва, згiдно з цiєю концепцiєю, є електронна, iнформацiйна, телекомунiкацiйна промисловiсть, приладобудування, транспорт, енергетика та машинобудування. Стратегiя розвитку передбачає створення передових технологiй на рiвнi розвинених країн, сучасного iнтегрованого виробничого комплексу та забезпечення щорiчного зростання валового продукту на рiвнi 5-6 вiдсоткiв.


Одеська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Одеса, 65023, Коблевська 39


Зворотний зв'язок