Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Офіційне роз'яснення з приводу появи у ЗМІ інформації про вимогу ВАТ “Укртелеком” повної передоплати за надання послуг


22.03.2005
У зв’язку з появою у деяких ЗМІ інформації про нібито вимогу ВАТ “Укртелеком” повної передоплати за надання послуг, офіційно повідомляємо:

Відповідно до законодавства України (Закон України "Про телекомунікації", "Правила користування місцевим телефонним зв'язком", затверджені постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 1997 р., та "Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком", затверджені постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 червня 1997 р. №639) та умов укладеного договору між оператором та споживачем, сплата послуг телекомунікацій проводиться за спільно погодженою системою оплати (кредитною та/або авансовою, безквитанційною, з поданням рахунків, за абонентською книжкою). Таким чином, інформація про вимогу ВАТ “Укртелеком” здійснювати повну передоплату не відповідає дійсності.

Згідно із законодавством, оплата за надання послуг повинна вноситись абонентом у десятиденний термiн пiсля отримання рахунку, але не пiзнiше 20 числа мiсяця, що настає пiсля повного розрахункового перiоду. Повний розрахунковий перiод встановлюється з першого по останнє число мiсяця, за який здійснюється оплата.

Рахунок, який надходить клієнту, містить вартість наданих абоненту послуг за місяць, що минув, та абонплату за поточний місяць. Припинення надання послуг споживачам не звiльняє їх вiд оплати заборгованостi, а пiдприємство зв'язку має право стягувати суму боргу в судовому порядку. Крiм того, за час, протягом якого телефони та iншi абонентськi пристрої не працювали з вини абонента, абонентна плата стягується в повному розмiрi.

Про погашення заборгованостi абонент повинен повiдомити пiдприємство зв'язку, яке проводить розрахунки за наданi послуги.

Пiсля подання абонентами документiв, що пiдтверджують погашення заборгованостi та оплату включення телефону, пiдприємство (оператор) мiсцевої телефонної мережi виконує включення телефону.

Вiдключення телефонiв при знятiй протягом тривалого часу слухавцi здійснюється на пiдставi Правил технiчної експлуатацiї телефонних мереж. За зверненням абонента до бюро ремонту телефон включається безкоштовно.


Одеська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Одеса, 65023, Коблевська 39


Зворотний зв'язок