Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

На засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв


16.12.2002
На засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв схвалено проект Закону України "Про Концепцiю нацiональної iнформацiйної полiтики".

Концепцiя визначає основнi напрями, засади та принципи нацiональної iнформацiйної полiтики України, як правової демократичної держави, в iнформацiйнiй сферi та механiзми реалiзацiї цiєї полiтики. Метою Концепцiї є забезпечення реалiзацiї нацiональної iнформацiйної полiтики, розвитку iнформацiйного простору, забезпечення модернiзацiї iнформацiйної iнфраструктури, iнформацiйних i телекомунiкацiйних технологiй, окреслення прiоритетiв розвитку iнформацiйної сфери держави.

Проект Концепцiї нацiональної iнформацiйної полiтики затверджується Законом України "Про Концепцiю нацiональної iнформацiйної полiтики" i складається з одинадцяти роздiлiв i 45 пунктiв, якi охоплюють головнi засади та напрями полiтики держави в iнформацiйнiй сферi. Зокрема, в проектi Концепцiї визначаються стратегiчнi пiдходи до здiйснення державної полiтики щодо основних сегментiв iнформацiйного простору.

Прийняття та реалiзацiя Концепцiї стане вагомим чинником забезпечення свободи слова в країнi, зростання ролi засобiв масової iнформацiї у сферi соцiально-економiчного розвитку держави, створення передумов побудови громадянського суспiльства.


Одеська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Одеса, 65023, Коблевська 39


Зворотний зв'язок