Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

На 16-й Повноважній конференції МСЕ


22.10.2002
17 жовтня у ходi роботи 16-ї Повноважної конференцiї Мiжнародного Союзу Електрозв'язку (м.Марракеш, Марокко) вiдбулася дiлова зустрiч заступника Голови Держкомзв'язку України Володимира КОЛЯДЕНКА з Генеральним секретарем МСЕ паном Йошiо УТСУМI. Пiд час зустрiчi пан Й.УТСУМI був поiнформований про те, що в рамках пiдготовки до Всесвiтньої зустрiчi на вищому рiвнi з питань iнформацiйного суспiльства (ВЗВРIС) Адмiнiстрацiя зв'язку України виступила з iнiцiативою про пiдготовку Мiжнародного конгресу з побудови iнформацiйного суспiльства.

Для участi у конгресi, який планується провести у Києвi в 2003 роцi, будуть запрошенi керiвники адмiнiстрацiй зв'язку країн СНД та Схiдної Європи, представники мiжнародних i регiональних органiзацiй, наукових установ i навчальних закладiв, операторiв, промислових пiдприємств як державної, так i приватної форми власностi, якi беруть участь у створеннi єдиного iнформацiйного простору.

В.КОЛЯДЕНКО передав пановi Й.УТСУМI запрошення Адмiнiстрацiї зв'язку України вiдвiдати Київ i взяти участь у вiдкриттi та роботi Мiжнародного конгресу з побудови iнформацiйного суспiльства.

В. КОЛЯДЕНКО також провiв робочу зустрiч iз заступником Мiнiстра транспорту i зв'язку Чеської Республiки панi Марселою ГУРЛИЧОВОЮ. Пiд час зустрiчi було розглянуто ряд питань, що стосуються поглиблення спiвробiтництва наших країн в галузi зв'язку та iнформатизацiї. З цiєю метою запропоновано укласти двосторонню угоду мiж адмiнiстрацiями зв'язку України та Чеської Республiки з питань телекомунiкацiй, пошти та iнформатизацiї, а також створити спiльнi українсько-чеськi групи за даними напрямами.


Одеська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Одеса, 65023, Коблевська 39


Зворотний зв'язок