Архів новин / Нарада з питань переходу телефонної мережi загального користування України на нову систему нумерацiї


28.10.2002
21 жовтня в Державному комiтетi зв'язку та iнформатизацiї вiдбулася нарада з питань переходу телефонної мережi загального користування (ТМЗК) України на нову систему нумерацiї. У засiданнi, крiм фахiвцiв Держкомзв'язку, взяли участь представники Українського науково-дослiдного iнституту зв'язку, ВАТ "Дiпрозв'язок" i ЗАТ "Утел".

На нарадi обговорювався розроблений фахiвцями УНДIЗ план переходу ТМЗК на нову систему нумерацiї, котрий мають затвердити найближчим часом. План має на метi узгодити в часi та обсягах пiдготовку мереж рiзних операторiв у складi ТМЗК, окремих зон нумерацiї та всiєї мережi загального користування до поступового i повного переходу на нову систему. За прогнозами, вiн повинен завершитися наприкiнцi 2007-го року.

Перспективна система нумерацiї для ТМЗК, яка викладена у документi "Порядок створення системи та плану нумерацiї телефонної мережi загального користування України", затверджена наказом Держкомзв'язку та зареєстрована у Мiнiстерствi юстицiї України, вiдповiдатиме рекомендацiям Мiжнародного союзу електрозв'язку та останнiм матерiалам Європейського телекомунiкацiйного офiсу (ЄТО). Вона створить комфортне середовище для абонентiв та операторiв мереж, а також дозволить iнтегрувати ТМЗК нашої держави у європейський i свiтовий номерний простiр.


Одеська філія ПАТ «Укртелеком»

Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Одеса, 65026, Коблевська 39