Архів новин / Всеукраїнська нарада з питань полiпшення iнвестицiйного клiмату в Українi


25.10.2002
Вiдповiдно до розпорядження Президента України вiд 18.09.02 № 319 "Про Всеукраїнську нараду з питань полiпшення iнвестицiйного клiмату в Українi" 28 жовтня 2002 року у Києвi (Палац мистецтв "Український дiм") вiдбудеться Всеукраїнська нарада з питань полiпшення iнвестицiйного клiмату в Українi. Метою проведення Наради є визначення шляхiв полiпшення економiчних, правових та органiзацiйних умов дiяльностi iнвесторiв в Українi, пожвавлення залучення iноземних iнвестицiй до регiонiв держави та прискорення її соцiально-економiчного розвитку.

У нарадi, яка вiдбудеться пiд головуванням Президента України Л.КУЧМИ, вiзьмуть участь прем'єр-мiнiстр України А. КIНАХ, Голова Верховної Ради України В. ЛИТВИН, Глава Адмiнiстрацiї Президента В.МЕДВЕДЧУК, керiвники центральних органiв виконавчої влади, народнi депутати України, глави обласних та районних держадмiнiстрацiй, мiськi голови, представники Нацiональної академiї наук, наукових установ, дипломатичного корпусу, громадських органiзацiй, об'єднань пiдприємцiв, банкiв, iноземнi iнвестори.

На нарадi планується обговорити подальшi шляхи полiпшення iнвестицiйного клiмату в Українi, сучасний стан залучення iноземних iнвестицiй в регiонах, розглянути проблемнi питання, з якими стикаються iноземнi iнвестори в Українi та визначити їх можливi шляхи вирiшення.


Одеська філія ПАТ «Укртелеком»

Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Одеса, 65026, Коблевська 39