Архів новин / Презентацiя навчально-науково-виробничого комплексу "Академiя дистанцiйного навчання".


30.10.2002
Презентацiя навчально-науково-виробничого комплексу "Академiя дистанцiйного навчання", створеного спiльним наказом Мiнiстерства освiти i науки України, Академiї педагогiчних наук України та Української Академiї державного управлiння при Президентовi України, вiдбулася в Центрi дистанцiйного навчання Української Академiї державного управлiння при Президентовi України.

Головна мета цього комплексу - об'єднання зусиль для забезпечення умов навчання державних службовцiв, посадових осiб мiсцевого самоврядування та управлiнських кадрiв пiдприємств, установ i органiзацiй усiх форм власностi на основi запровадження новiтнiх iнформацiйно-освiтнiх технологiй.

Робота комплексу передбачає: запровадження нової ефективної форми навчання на рiвнi областей i районiв, значне розширення контингенту слухачiв, якi матимуть змогу навчатися за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними i професiйними програмами пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї, спiльну працю з провiдними фахiвцями вiтчизняних та закордонних недержавних органiзацiй, якi спецiалiзуються на розробленнi та впровадженнi навчально-методичних матерiалiв у дистанцiйному форматi тощо.

Дистанцiйна освiта - якiсно новий вид навчання з використанням безмежних можливостей сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних i комп'ютерних мультимедiйних засобiв. Це стратегiчно виправданий шлях створення умов для високоякiсної та масово доступної освiти, прискорення розвитку суспiльства i полiпшення економiчної ситуацiї в країнi.


Одеська філія ПАТ «Укртелеком»

Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Одеса, 65026, Коблевська 39